Rozvoj sociálních služeb společnosti Mana na Olomoucku v oblasti kvality mezioborové spolupráce

Projekt s názvem “Rozvoj sociálních služeb společnosti Mana na Olomoucku v oblasti kvality mezioborové spolupráce” je financován Evropskou unií.

Účelem projektu je metodicky zkvalitnit práci s klienty dlouhodobým závažným duševním onemocněním.

PROJEKT TOTO POSLÁNÍ NAPLNÍ TŘEMI RŮZNÝMI AKTIVITAMI:

 1. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI MANA
  Dojde k revizi manuálů a materiálů, které jsou využívány k práci s klienty sociálních služeb tak, aby odpovídali současným trendům v poskytování péče duševně nemocným a také podmínkám, ve kterých naši klienti žijí a situacím, se kterými se potýkají.
 2. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI MANA
  Práce s klienty s duševním onemocněním klade na sociální pracovníky požadavek stále se vzdělávat a profesně růst. Projekt umožní pracovníkům projít vzděláváním zaměřeným na práci s osobami s duální diagnózou, motivaci klientů k životní změně, krizovou intervenci, individuální plánování, case management a práci v multidisciplinárním týmu.
 3. MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM
  V rámci poslední aktivity navážeme na platformu, kterou jsme vytvořili v rámci projektu Síťování Olomouc 2015, do které byly zapojeny neziskové organizace, zdravotnická zařízení i instituce státní správy. Zapojení odborníci projdou sami vzděláváním v oblasti case managementu a práci v multidisciplinárním týmu. Navazovat budou případové konference, které pomohou lépe koordinovat práci s našimi společnými klienty.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU “ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI MANA NA OLOMOUCKU V OBLASTI KVALITY MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE”

 • Kraj / místo realizace: Olomoucký kraj / Společnost Mana o.p.s., Dolní náměstí 15/51, Olomouc, PSČ 779 00,
 • IČO 26660571
 • Název projektu: “Rozvoj sociálních služeb společnosti Mana na Olomoucku v oblasti kvality mezioborové spolupráce”
 • Název operačního programu: Operační program zaměstnanost
 • Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
 • Číslo výzvy: 03_17_071
 • Registrační číslo projektu: CZ.032.63./0.0/0.0/17_071/0007658
 • CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU: POSKYTOVATELÉ A ZADAVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
 • REALIZÁTOR PROJEKTU: SPOLEČNOST MANA O.P.S.
 • Začátek projektu: 1. 4. 2018
 • Konec projektu: 31. 3. 2020 (24 měsíců)

Společnost Mana, o.p.s.

tř. Svornosti 542/20
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv