Projekt Daidalos

PROJEKT DAIDALOS (PROGRAM PRACOVNÍ AKTIVIZACE A ZAMĚSTNANOSTI PRO OSOBY SE ZÁVAŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA OLOMOUCKU) je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Daidalos je určen osobám Olomouckého kraje, s vážným duševním onemocněním, ve věku od 18 do 29 let včetně s maximálně středoškolským vzděláním, kteří nejsou zaměstnaní, nevzdělávají se, neabsolvují praxi, jsou evidováni na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání a osobám se závažným duševním onemocněním starším 50 let z Olomouce a okolí s I. nebo II. stupněm invalidity, nebo které jsou vedeny v evidenci ÚP jako uchazeči o zaměstnání, případně může jít o osoby neaktivní, kterým nabízí program pracovní aktivizace a zaměstnanosti.

Klientům nabízíme:

Motivační program - svépomocné motivační skupiny s prvky Job klubu za podpory peer konzultantů.

Pracovní workshopy a poradenství - principy fungování trhu práce, zákonná práva OZP na trhu práce, vedení osobní profesní dokumentace, osvojení komunikačních a sociálních dovedností apod.

IT kurzy, rekvalifikace a cestovné na aktivity projektu Daidalos jsou účastníkům hrazeny z projektu.

Trénink praktických dovedností - tréninková místa (max. na 0,5 úvazku na 3měsíce), pod vedením pracovních poradců bude zajišťován pracovní mentoring, doprovod či asistence. Pomoc při zvládání zátěžových situací. (účastníkům projektu jsou hrazeny mzdové příspěvky z projektu Daidalos )

Zprostředkování pracovních míst - Budou vyjednávány specifické pracovní podmínky dle potřeb a možností účastníka projektu. Půjde o aktivity jako je vytipování vhodného zaměstnavatele, jednání se zaměstnavatelem, který umožní adaptaci časovou i jinou, vykonávání zaměstnání se zajištěním pracovní asistence po dobu prvních 3 měsíců, pro předcházení problémů na pracovišti nebo spojených s výkonem práce.

Co požadujeme od zájemců o zařazení do projektu?

 • Vůle řešit svou situaci na trhu práce. Stabilizovaný zdravotní stav. Souhlas s náplní projektu. Účast na aktivitách projektu.
 • V rámci projektu reagujeme na potřeby v oblasti pracovní integrace, jako jsou např.:
 • Zvládnout psychickou zátěž spojenou se vstupem na trh práce a pracovním výkonem.
 • Osvojit si komunikační dovednosti a sociální dovednosti nutné pro hledání nové práce a kontakt s institucemi a zaměstnavateli.
 • Orientovat se na trhu práce.
 • Aktualizovat svou kvalifikaci.
 • Nacvičit pracovní návyky.
 • Získat a udržet si pracovní místo.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU DAIDALOS

 • Kraj / místo realizace: Olomoucký kraj / Společnost Mana o.p.s., Dolní náměstí 51/15, Olomouc, PSČ 779 00,
 • IČO 26660571
 • Název projektu: Daidalos (Program pracovní aktivizace a zaměstnanosti pro osoby ze závažným duševním onemocněním na Olomoucku)
 • Oblast podpory: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Číslo výzvy: 03_16_068
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007153
 • Cílová skupina projektu: Osoby se závažným duševním onemocněním nad 50 let věku z Olomouce a okolí, které jsou vedeny v evidenci ÚP jako uchazeči, příp. půjde o osoby neaktivní. Tyto osoby mají nejčastěji diagnostikovánu schizofrenii, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, afektivní poruchy atd.
 • Realizátor projektu: Společnost Mana o.p.s.
 • Začátek projektu: 1. 11. 2017
 • Konec projektu: 31. 10. 2019 (24 měsíců)

Společnost Mana, o.p.s.

tř. Svornosti 542/20
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv