Projekty

Od roku 2009 do 2010 jsme realizovali projekt Kairos, MPSV -ESF, který byl zaměřen na problematiku zaměstnanosti osob s dlouhodobým duševním onemocněním v Olomouckém kraji.

V letech 2014 - 2015 Společnost Mana realizovala projekt Síťování Olomouc 2015, MPSV -ESF. Podpora změny přístupu k lidem s duševním onemocněním a jejich integraci na trh práce a do společnosti. Podpora partnerství na místní a regionální úrovni.

V roce 2015-2016 jsme díky sub-projektu Norských fondů vytvořili Terénní psychosociální tým, který má multidisciplinární zastoupení v týmu-psycholog, zdravotní sestra, sociální pracovník. Hlavním cílem sub-projektu je zlepšit komunitní péči o duševně nemocné pacienty v Olomouckém kraji a zkvalitnit život těchto pacientů poskytnutím podpory a odborné péče v domácím prostředí.

Společnost Mana, o.p.s. realizovala v roce 2017-2018 ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví projekt Peer konzultantů a projekt Fact board.

Od roku 2017 do roku 2019 jsme realizovali projekt Daidalos, MPSV – ESF, program pracovní aktivizace a zaměstnanosti pro osoby s vážný duševní onemocněním.

V roce2018  jsme počali s dalším projektem MPSV – ESF “Rozvoj sociálních služeb Společnosti Mana na Olomoucku v oblasti kvality a mezioborové spolupráce“.

 

Společnost Mana, o.p.s.

tř. Svornosti 542/20
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv