Společnost Mana, o.p.s.

Nemusíte na to být sami

Naším cílem je

Důstojný a kvalitní život pro osoby se závažným duševním onemocněním

Jsme neziskovou organizací, která cílí na osoby se závažným duševním onemocněním, s podporou jejich silných stránek, zdrojů, zvyšování kompetencí a zodpovědnosti, což jsou indicie které vedou k jejich důstojnému a kvalitnímu životu v přirozeném prostředí.

Dlouhodobě se věnujeme péči a podpoře osob s vážným duševním onemocněním na Olomoucku, konkrétně v ORP Olomouc, Litovel, Uničov a Šternberk.


Vážení přátelé, vítám vás na stránkách Společnosti Mana, o.p.s. Doufám, že zde naleznete potřebné informace a kontakty a umožní Vám základní orientaci v námi poskytovaných službách. Sdružení od svého vzniku v roce 2004, prošlo postupným vývojem směrem ke stabilizaci a rozvoji nabízených klíčových služeb.

Lukáš Carlos Hrubý | Zakladatel
Služby & projekty

Tři hlavní oblastí zájmu

Expertní služby

Nejstarší částí společnosti je oblast takzvaných expertních služeb - publikační a lektorská činnost členů společnosti a dále pak aktivity koučinku a supervizí zprostředkovávané jiným osobám či institucím.

Sociální služby

Druhou činností je provozování registrovaných sociálních služeb, které mají formu jak terénní, tak i ambulantní pro osoby se závažným duševním onemocněním, jejich blízké nebo rodinné příslušníky. Jedná se konkrétně o ambulantní službu (Centrum psychosociální rehabilitace) či o terénní psychosociální tým. Dále se zde řadí Centrum duševního zdraví, jehož fungování je zajištěno ve spolupráci s PL Šternberk. Služba nabízí klientům komplexní podporu s pomocí multidisciplinárního týmu.

Projekty

Třetí oblastí činnosti jsou návazné projekty, týkající se práce s duševně nemocnými: projekt Kairos, projekt Síťování Olomouc 2015, Norské fondy, projekt Peer konzultantů a projekt Fact board, projekt Daidalos, či aktuální "Rozvoj sociálních služeb Společnosti Mana na Olomoucku v oblasti kvality a mezioborové spolupráce".

Společnost Mana, o.p.s.

tř. Svornosti 542/20
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv