Expertní služby:
TERAPEUT, PRÁCE S PÁRY, PORADENSTVÍ A SUPERVIZE

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

tel: 777 916 266

CO NABÍZÍME?

TERAPIE / PORADENSTVÍ
  • Jako psychoterapeut a adiktolog nabízím společná sezení pro oba partnery dohromady (bez ohledu na věk, pohlaví, stav vztahu, ne/sezdanost, sexuální orientaci). Přítomni jsou vždy oba partneři.
  • Společná práce v páru, nabízí bezpečný prostor pro pojmenovávání jedinečnosti každého partnerského vztahu a vztahovosti za přítomnosti nestranného a nehodnotícího terapeuta.
  • Pokud nejsou sezení hrazeny z veřejných zdrojů je cena 1.500,- za setkání
SUPERVIZE
  • supervize v sociálních službách: práce s jednotlivcem či skupinou, týmem, týkající se konkrétních klientů zařízení, zátěžových situací, zvládání kontaktu s příbuznými klientů atp.
  • supervize terapeutické praxe
  • cena za supervizní hodinu je 1 200,-

 

Společnost Mana, o.p.s.

tř. Svornosti 542/20
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv