Informace o projektu EKO-TERÉN / CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017234

financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, z Výzvy 101 (Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1) v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

V projektu bude pořízen nízko-emisní osobní automobil typu "combi" pro 2 psychosociální terénní služby Společnosti Mana o.p.s. zaměřené na osoby se závažným duševním onemocněním poskytované v centrální oblasti Olomouckého kraje. Dojde tím ke zkvalitnění těchto služeb, ke zvýšení jejich kapacity a místní a časové dostupnosti. Sociální pracovníci budou také lépe vybaveni pro případy společenských krizí (spojených např. s epidemií COVID).

Harmonogram realizace projektu (1 etapa, 4 – 12/2022)

  • 4 až 5/2022: příprava a realizace veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy s dodavatelem
  • 6 až 12/2022: dodání automobilu
  • průběžně projektový a finanční management a publicita

Přínos projektu spatřujeme i v tom, že pro malé neziskové organizace je pořízení automobilu (obzvláště z dražší ekologickou technologií motorizace) z běžného rozpočtu takřka nemožné. Pořízením nízko-emisního automobilu posílí Společnost Mana o.p.s. environmentální pilíř své společenské odpovědnosti a její poslání dostane další rozměr: podpora duševního zdraví a sociálního začleňování bude zároveň environmentálně vstřícná. Automobil rovněž usnadní sociálním pracovníkům terénní práci během společenských krizí, kdy může docházet k omezení fungování infrastruktury (např. výpadky ve veřejné hromadné dopravě) a klienti se ocitají v izolaci a v mnoha případech bez medikace. I za těchto podmínek bude možné zajistit dostupnou sociální práci v přirozeném prostředí klientů (většinou doma) a klienti tak ani ve vypjaté atmosféře nezůstanou sami a dostane se jim potřebné podpory a asistence.    

Společnost Mana, o.p.s.

tř. Svornosti 542/20
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv