Projekt IPOK

IPOK 2016 - 2018

Od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2018 poskytujeme službu psychosociální rehabilitace ve Společnosti Mana o.p.s. v rámci realizace veřejné zakázky Olomouckého kraje s názvem projektu "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057. Tato zakázka je financovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Účelem projektu je zajištění sociální služby tak, aby byla zaručena její odpovídající úroveň a dostupnost pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Zároveň, aby docházelo k naplňování cílů této služby, tj. napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Společnost Mana, o.p.s.

tř. Svornosti 542/20
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv