Společnost Mana, o.p.s.

Vážení přátelé, vítám vás na stránkách Společnosti Mana, o.p.s. Doufám, že zde naleznete potřebné informace a kontakty a umožní Vám základní orientaci v námi poskytovaných službách. Sdružení od svého vzniku v roce 2004, prošlo postupným vývojem směrem ke stabilizaci a rozvoji nabízených klíčových služeb. Činnost Společnosti Mana, o.p.s. se rozvinula do celkem tří oblastí zájmu a služeb.

Mana, o.p.s. je Společnost, která se již dlouhodobě věnuje péči a podpoře osob s vážným duševním onemocněním v ORP Olomouc.

Nejstarší částí Společnosti je oblast takzvaných Expertních služeb. Za tímto názvem se skrývá publikační a lektorská činnost členů Společnosti a dále pak aktivity koučinku a supervizní zprostředkovávaná jiným osobám či poskytovatelům sociálních služeb.

Druhou činností je provozování sociálních služeb, které mají formu jak terénní, tak i ambulantní pro osoby se závažným duševním onemocněním a jejich blízké nebo rodinné příslušníky. Jedná se konkrétně o ambulantní službu: Centrum psychosociální rehabilitace. Toto středisko původně převzala Společnost Mana, o.p.s. od sdružení Integra Haná a od roku 2007 je jeho zřizovatelem. A o Terénní psychosociální tým, který vznikl v roce 2015 díky realizaci projektu Norských fondů.

V roce 2009 jsme úspěšně absolvovali inspekci kvality poskytované služby.

Třetí oblastí činnosti jsou návazné projekty, týkající se práce s duševně nemocnými:

Od roku 2009 do 2010 jsme realizovali projekt Kairos, MPSV -ESF, který byl zaměřen na problematiku zaměstnanosti osob s dlouhodobým duševním onemocněním v Olomouckém kraji.

V letech 2014 - 2015 Společnost Mana realizovala projekt Síťování Olomouc 2015, MPSV -ESF. Podpora změny přístupu k lidem s duševním onemocněním a jejich integraci na trh práce a do společnosti. Podpora partnerství na místní a regionální úrovni.

V roce 2015-2016 jsme díky sub-projektu Norských fondů vytvořili Terénní psychosociální tým, který má multidisciplinární zastoupení v týmu-psycholog, zdravotní sestra, sociální pracovník. Hlavním cílem sub-projektu je zlepšit komunitní péči o duševně nemocné pacienty v Olomouckém kraji a zkvalitnit život těchto pacientů poskytnutím podpory a odborné péče v domácím prostředí.

Nyní Společnost Mana, o.p.s. realizuje ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví projekt Peer konzultantů a projekt Fact board.

Od roku 2017 realizujeme projekt Daidalos, MPSV – ESF, program pracovní aktivizace a zaměstnanosti pro osoby s vážný duševní onemocněním.

V letošním roce jsme počali s dalším projektem MPSV – ESF “Rozvoj sociálních služeb Společnosti Mana na Olomoucku v oblasti kvality a mezioborové spolupráce“