Centrum duševního zdraví Olomouc

Centrum duševního zdraví Olomouc je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646, Rozhodnutí č.: 6/9646/2020.
Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

Naší cílovou skupinou jsou lidé s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy, specifické poruchy osobnosti), osoby s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci, akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací), krátkodobá intervence a předání klientů do další péče. 

Služby jsou poskytovány v prostorách CDZ a v přirozeném prostředí klienta.

Cíle CDZ:

  • podpora klienta na cestě k zotavení,
  • prevence hospitalizací či jejich zkracování,
  • včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby,
  • nápomoc k znovuzapojení osob po dlouhodobé hospitalizaci do běžné komunity.

Sociální část služby řeší zvládání každodenního života, finanční situaci klienta, poskytuje podporu v kontaktu s úřady apod.

Složení multidisciplinárního týmu CDZ:

Psychiatr                                                                                  

Jméno: MUDr. Radim Kubínek

E-mail:

Mobil:

 

Sestra pro péči v psychiatrii

Jméno: Lenka Smolová

E-mail:

Mobil:

 

Psycholog

Jméno: Mgr. Karolína Čižmarová

E-mail:

Mobil:

 

Všeobecná sestra

Jméno: Magda Chodilová

E-mail:

Mobil:

 

Sestra pro péči v psychiatrii

Jméno: Jiřina Kupková

E-mail:

Mobil:

Všeobecná sestra

Jméno: Pavla Malátková

E-mail:

Mobil:

 

Specialista CDZ

Jméno: Ing. Katarina Dubovcová

E-mail:

Mobil:

 

Sociální pracovník

Jméno: Bc. Marie Kučerová

E-mail:

Mobil:

 

Sociální pracovník

Jméno: Mgr. Tomáš Lakota

E-mail:

Mobil:

 

Sociální pracovník

Jméno: Mgr. Lisa Antonetti

E-mail:

Mobil:

 

Pracovník v sociálních službách

Jméno:  Eva Kräterová

E-mail:

Mobil:

 

 

Kontakt:   

Rokycanova 796/1g, 772 00 Olomouc

Švýcarské nábřeží č. p. 802/6, 772 00 Olomouc

607 252 881

Provozní hodiny CDZ:

Pondělí

7:00 – 16:00 hodin

Úterý

7:00 – 16:00 hodin

Středa

7:00 – 16:00 hodin

Čtvrtek

7:00 – 15:30 hodin

Pátek

7:00 – 14:00 hodin

 

 

Předpokládaná doba realizace projektu CDZ III je od 1.9.2020

Společnost Mana, o.p.s.

Dolní náměstí 51/15
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv