CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ OLOMOUC

Centrum duševního zdraví Olomouc je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646, Rozhodnutí č.: 5/9646/2020.
Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

Naší cílovou skupinou jsou lidé s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy, specifické poruchy osobnosti), osoby s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci, akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací), krátkodobá intervence a předání klientů do další péče. 

Služby jsou poskytovány v prostorách CDZ a v přirozeném prostředí klienta.

CÍLE CDZ:

  • podpora klienta na cestě k zotavení,
  • prevence hospitalizací či jejich zkracování,
  • včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby,
  • nápomoc k znovuzapojení osob po dlouhodobé hospitalizaci do běžné komunity.

Sociální část služby řeší zvládání každodenního života, finanční situaci klienta, poskytuje podporu v kontaktu s úřady apod.

SLOŽENÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU CDZ:

Vedoucí psychiatr   

MUDr. Radim Kubínek

E-mail: kubinek@cdzolomouc.cz

Tel. 601 116 769

Psychiatr   

MUDr. Martin Čížek

E-mail:cizek@cdzolomouc.cz

Psychiatr

MUDr. Andrea Krasulová

E-mail:krasulova@cdzolomouc.cz

Tel. 727 919 476

Psycholog

Mgr. Karolína Čižmarová

E-mail: cizmarova@cdzolomouc.cz

Tel. 702 154 922

Specialista CDZ

Ing. Katarina Dubovcová

E-mail: dubovcova@cdzolomouc.cz

Tel. 771 156 343

Vedoucí sociální pracovník

Bc. Barbora Dařílková, DiS.

E-mail: darilkova@cdzolomouc.cz

Tel. 771 156 132

Sociální pracovník

Mgr. Tomáš Lakota

E-mail: lakota@cdzolomouc.cz

Tel. 771 156 524

Sociální pracovník

Bc. Aneta Raichlová

E-mail: raichlova@cdzolomouc.cz

Tel. 771 156 547

Pracovník v sociálních službách

Bc. Lenka Zítková

E-mail: zitkova@cdzolomouc.cz

Tel. 771 156 059

pracovník v sociálních službách

Mgr. Filip Lucinkiewicz 

E-mail: lucinkiewicz@cdzolomouc.cz

Tel. 777 516 469

Pracovník v sociálních službách (peer)

Iva Lekešová

Tel. 774 936 854

Vedoucí sestra pro péči v psychiatrii

Lenka Smolová

E-mail: smolova@cdzolomouc.cz

Tel. 702 155 289

Sestra pro péči v psychiatrii

Jiřina Kupková

E-mail: kupkova@cdzolomouc.cz

Tel. 702 155 206

Sestra pro péči v psychiatrii

Pavla Malátková

E-mail: malatkova@cdzolomouc.cz

Tel. 702 155 452

Všeobecná sestra

Magda Chodilová

E-mail: chodilova@cdzolomouc.cz

Tel. 702 154 222

VŠEOBECNÁ SESTRA

Mgr. Marcela Vetešníková

E-mail: vetesnikova@cdzolomouc.cz 

Tel. 722 972 501

KONTAKT:   

Info CDZ: 607 252 881

Krizová služba: 702 155 136

Rokycanova 796/1g, 772 00 Olomouc

Švýcarské nábřeží č. p. 802/6, 772 00 Olomouc

Provozní hodiny CDZ:

Pondělí

7:00 – 16:00 hodin

Úterý

7:00 – 16:00 hodin

Středa

7:00 – 16:00 hodin

Čtvrtek

7:00 – 15:30 hodin

Pátek

7:00 – 14:00 hodin

Předpokládaná doba realizace projektu CDZ III je od 1.9.2020

Společnost Mana, o.p.s.

Dolní náměstí 51/15
Olomouc 779 00
IČ: 26660571

+420 608 025 699
jurasova@manaol.cz

© Všechna práva vyhrazena | administrace | Sociální služby Společnosti Mana o.p.s. jsou financovány z těchto zdrojů:
Olkr
Olomouc
Esf2
Mspv