projekt

Projekt s názvem “Rozvoj sociálních služeb společnosti Mana na Olomoucku v oblasti kvality mezioborové spolupráce” je financován Evropskou unií.

Účelem projektu je metodicky zkvalitnit práci s klienty dlouhodobým závažným duševním onemocněním.

Projekt toto poslání naplní třemi různými aktivitami:

1) Zvyšování kvality sociálních služeb Společnosti Mana

Dojde k revizi manuálů a materiálů, které jsou využívány k práci s klienty sociálních služeb tak, aby odpovídali současným trendům v poskytování péče duševně nemocným a také podmínkám, ve kterých naši klienti žijí a situacím, se kterými se potýkají.

2) Vzdělávání pracovníků Společnosti Mana

Práce s klienty s duševním onemocněním klade na sociální pracovníky požadavek stále se vzdělávat a profesně růst. Projekt umožní pracovníkům projít vzděláváním zaměřeným na práci s osobami s duální diagnózou, motivaci klientů k životní změně, krizovou intervenci, individuální plánování, case management a práci v multidisciplinárním týmu.

3) Multidisciplinární tým

V rámci poslední aktivity navážeme na platformu, kterou jsme vytvořili v rámci projektu Síťování Olomouc 2015, do které byly zapojeny neziskové organizace, zdravotnická zařízení i instituce státní správy. Zapojení odborníci projdou sami vzděláváním v oblasti case managementu a práci v multidisciplinárním týmu. Navazovat budou případové konference, které pomohou lépe koordinovat práci s našimi společnými klienty.

Základní informace o projektu “Rozvoj sociálních služeb společnosti Mana na Olomoucku v oblasti kvality mezioborové spolupráce”

Kraj / místo realizace: Olomoucký kraj / Společnost Mana o.p.s., Dolní náměstí 51/15, Olomouc, PSČ 779 00,

IČO 26660571

Název projektu: “Rozvoj sociálních služeb společnosti Mana na Olomoucku v oblasti kvality mezioborové spolupráce”

Název operačního programu: Operační program zaměstnanost

Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Číslo výzvy: 03_17_071

Registrační číslo projektu: CZ.032.63./0.0/0.0/17_071/0007658

Cílová skupina projektu: Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb podporující sociální začleňování osob s duševním onemocněním

Realizátor projektu: Společnost Mana o.p.s.

Začátek projektu: 1. 4. 2018

Konec projektu: 31. 3. 2020 (24 měsíců)