Projekt IPOK

IPOK 2016 - 2018

Od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2018 poskytujeme službu psychosociální rehabilitace ve Společnosti Mana o.p.s. v rámci realizace veřejné zakázky Olomouckého kraje s názvem projektu "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057. Tato zakázka je financovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Účelem projektu je zajištění sociální služby tak, aby byla zaručena její odpovídající úroveň a dostupnost pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Zároveň, aby docházelo k naplňování cílů této služby, tj. napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.