Koučink, Supervizní, lektorská a publikační činnost.

Supervize a koučing:

Co nabízíme?

  • pomáhající profese, prevence a práce se syndromem vyhořen
  • supervize v sociálních službách: práce s jednotlivcem či skupinou, týmem, týkající se konkrétních klientů zařízení, zátěžových situací, zvládání kontaktu s příbuznými klientů atp.
  • komunikace a role v týmu: profesionální rozvoj členů týmu a jejich podpora
  • komunikace s klientem, vedení rozhovoru
  • práce s etickými problémy a hodnotami
  • supervize a koučink řízení
  • manažerský koučink a supervize

Po vzájemné dohodě lze supervizi i koučink zaměřit cíleně na různé oblasti, podle zakázky a potřeb zadávající organizace či jednotlivce. Obecně v kontraktu rozlišujeme vedení kontraktu individuálně, skupinově či zaměření na tým.

Pracovní setkávání probíhají buďto na pracovištích zájemců z případně v prostorách kouče, supervizora.

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý tel: 777 916 266

Možnost získání referencí v organizacích kde aktuálně supervize či koučink poskytzujeme.

Aktuálně realizované supervize:

Kontaktní centrum Ostrava - o.p.s. Renarcon

Terénní programy Ostrava - o.p.s. Renarcon

Kontaktní centrum FrídekMístek - o.p.s. Renarcon

Terénní programy Kopřivnice - o.p.s. Renarcon

NZDM Bruntál - Open House, o.s.

Kontaktní centrum Opava - Pod slunečníkem,o.s.

Kontaktním centrum Krnov - Kristal,o.s.